Selg heller hyttene

Av Kåre Valebrokk - 18.mai.2006 @ 14:13
Ivar Strompdal, aksjestrateg i ABG Sundal Collier, må ha hatt en tøff 17. mai. Det var han ikke alene om. Som gjest hos Christian Ringnes på Grand-taket i Oslo, var det ikke vanskelig å se hvem som hadde aksjer og hvem som hadde solgt seg ut tidlig i forrige uke.

For mens noen klinket muntert med champagneglassene, sto andre med mobiltelefonen klistret i øret, sannsynligvis for å kunne følge med på hva som skjedde i den børs-åpne verdenen der ute. De ble i så fall ikke muntrere av det.

 

Torsdag trår Strompdal skikkelig til i Dagens Næringsliv og spår at den norske boliglånsrenten kan komme opp i 10 prosent i løpet av et par-tre års tid. Skulle så skje, utfyller DnB-NOR-økonom Øystein Dørum, ville det kunne bety at boligprisene faller med opptil 20 prosent, hvis beregningene fra Norges Bank om prisfall pr. prosent renteøkning stemmer. DNB-økonomen påpeker heldigvis at det er mange andre faktorer enn renten som påvirker boligprisene og Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret følger ifølge NA24 opp med å hevde at anslaget er grepet ut av luften.

 

Personlig er jeg dypt skeptisk til enhver spådom av denne typen som grunnleggende ikke er basert på andre fakta enn børsfallet, utviklingen i råvareprisene og en enkeltmåneds økning i prisveksten i USA. Kan hende skyldes det at jeg har levd litt lenger på jorden enn de fleste andre som deltar i diskusjonen og dermed har sett for mange spådommer som er gjort grundig til skamme i samme øyeblikk som de møter virkeligheten et par måneder senere.

 

Jeg er enig i at rentene skal opp, men å mene det er bare å slå opp dører som allerede er vidåpne. De skal så altfor åpenbart opp.

Men hvis det i tillegg er slik at råvareprisene ikke lenger kan kompenseres av Kina og konkurransen i forbrukermarkedet, er vi nærmest garantert høyere lønnsvekst og øket prisstigning de nærmeste årene. I sin tur vil det slå hardt ut for boligentreprenørene, som får alle negative faktorer i fanget samtidig. Det vil igjen slå ut i høyere byggekostnader, som vil bli forsøkt gjenvunnet gjennom høyere priser på nye boliger.

Ikke noe nytt i det. Slik har det alltid vært og de fleste er enige i at byggekostnadene er en sterk driver bak boligprisene. Spørsmålet blir da om markedet er villig til a å avta nye boliger til tross for høyere rentenivå eller om vi får en kraftig reduksjon, eventuelt bråstans, i boligbyggingen. Skjer det første, vil det eventuelle prisfallet i det totale boligmarkedet bli betydelig mindre enn man kunne frykte. Hvis derimot alternativ to slår til, blir fallet tilsvarende større.

 

Jeg skal ikke forsøke meg på en prognose, men begrense meg til en forsiktig spådom, godt ispedd en sterk magefølelse. Jeg tror forsterket lønnsvekst og den pengerikeligheten det norske folk i dag rår over pluss en rekke andre faktorer (endrede familieforhold ikke minst) vil holde liv i nybyggingen og jeg tror også at de nybygde boligene vil bli solgt. Saktens kommer prisveksten til å flate ut, muligens også til stoppe helt opp med krympende marginer hos utbyggerne som resultat. Men fall i størrelsesordenen 20 prosent eller mer, slik vi opplevde det under og etter 87-krakket og bankkrisen, tror jeg ikke på. Utviklingen i leieprisene ved stigende renter burde trekke i samme retning.

 

Hva som skjer i det hysterisk opphetede markedet for hytter på fjellet, er en ganske annen historie. Kanskje var det hyttene sine de prøvde å selge i sine mobiltelefoner på taket av Grand den 17. mai?


Kommentarer:
Postet av: jan

Ser Valebrokk etter hytte på fjellet? :)

18.mai.2006 @ 15:28
Postet av: Odd

I så fall kan han bare vente til renta er 6 prosent effektivt, noe som antagelig skjer neste år, for da blir det mye ledig i fjellet. Når "vanlige" lønnsmottagere setter seg opp hytter til 2-3 millioner på fjellet med lånte penger, så blir det billigsalg etter en tid. Småbarnsforeldre har IKKE råd til det kjøret de kjører. Bare vent til de begynner å skille seg....

19.mai.2006 @ 20:55
Postet av: Andreas Hansen

Jeg skulle gjerne likt å se hvilke marginer boligentreprenørene har pr. idag, jeg tror de er rimelig store. Og jeg tror de tåler et godt fall i prisene før de selger med tap.
Skulle gjerne også likt at noen kommenterte de demografiske faktorenes innvirkning på boligprisene. Hvordan vil en endret alderssammensetning i befolkningen slå ut på boligpriser? Vi må også huske at den delen av befolkningen som har flest barn og vokser raskest er innvandrere, de er også den delen av befolkningen som har minst formue og lavest inntekt.
Jeg spør meg selv, hvis man ser på lang sikt (10-20 år) hvor skal veksten i boligpriser komme fra? Hvor skal etterspørselsveksten komme fra? Alle bor jo for seg selv i dag, det blir en stadig høyere andel eldre i befolkningen. Kan vi egentlig forvente en fortsatt lønnsvekst?

19.mai.2006 @ 21:14
Postet av: Erik Weydahl

Hei Kåre Valebrokk.
Det var ikke mye nytt du kom med i dette innlegget.Renten vil stige. Boligprisene vil flate ut.Husleiene vil stige.Inflasjonen vil være lav. Alt for lav i følge Norges Bank. Kronen vil holde seg sterk.Den norske børsen vil være meget volatil i de neste månedene. Så med andre ord, intet nytt under solen.

20.mai.2006 @ 16:53
Postet av: Goggen

Vanlige lønnsmottagere må antaglig selge sine hytter uansett når eiendomsskatten kommer på hytter. I Fredrikstad er hvertfall belastningen på hus stor nok for en uførestrygdet. Hvordan skal det gå med arvede hytter? Børsen kan vi bare drømme om.

24.mai.2006 @ 00:33
Postet av: Goggen

Vanlige lønnsmottagere må antaglig selge sine hytter uansett når eiendomsskatten kommer på hytter. I Fredrikstad er hvertfall belastningen på hus stor nok for en uførestrygdet. Hvordan skal det gå med arvede hytter? Børsen kan vi bare drømme om.

24.mai.2006 @ 00:33
Postet av: Frida K

Antagelig var det det, den hektiske mobiltelefon aktiviteten ;-)

26.mai.2006 @ 20:07
URL: http://kahlisto.nettlogg.no
Postet av: Mona-Kristin Skogstad

Takk Valbrokk. Det er en fornøyelse å lese seniorers meninger med et utenfra og inn-perspektiv. Så kan vi ta lærdom av historien, mer enn å kaste over stadige raske påstådte trendskift.
Vi hadde kanskje også lært at det er mange ting å ha fokus på samtidig som påvirker hvor lukerativt det er å bygge og bo her i landet.

ELDREBØLGEN
Usikkerheten med hvordan vil de eldre bo? "Aleneboende" på 50 kvm i byen/ pressområder hvor tiden brukes til å reise jorda rundt og på landstedet i varmere strøk som eks. Brasil.

VERDIER MOT INDIVIDUALISME ELLER KOLLIKTIVETS BÅND
Vil vi fortsette å bo store villaer utenfor bysonen med våre mer eller mindre oppløste familer, hvor vi er sentrum og fellesskapets brobygger? Eller vil vi tenke at det eneste barna arver er genene, og rømmer utenlands hvor midlene kan brukes til alt fra spa-opphold til eksklusive familiekolonier.

POLITIKK OG STYRINGSEVNE
Og hvilken politikk vil føres i landet? Vil politikerne kunne styre renten også i fremtiden? Hva med jobbmarkedet, norsk konkurranseevne, globalisering, mulighter for jobb/ hente fortjeneste på investert kapital for investorer generelt og spesielt i boligmarkedet?
BLIR VI SMARTERE OG MER MILJØBEVISST?
Påvirker vårt stadig høyere utdanningsnivå? (svaret er ja)Hva med forurensning, værutsatte boligstrøk i en verden med mer voldsomt klima? Hva med midler til infrastruktur og veiutbygging når mulig flere bedrifter etableres og utvikles utenlands og ikke her til lands? Og hva med våre shoppingvaner når det meste skjer på www eller virtuelle shoppingsentre sørger for å ikle seg varer, teste møbler & innredning uten å kjøpe de fysisk?

INNOVASJON OG ATTRAKTIVITET
Og hva med vår felles evne til å skape nye inn inntekter, the rise or flight of the creative class, katastrofer ellers i verden, sikkerhet & trygghet?

Jeg bare spør. Begynner å bli moden for slike spørsmål i mediene jeg. Ikke bare børs & katedral nyheter.Dette handler dypest sett om om psykologiske og sikkert også sosiologiske mekansiamer, om våre verdier og fremtidige verdiendringer i årene som kommer.

Undertegnede har et foredrag om dette, som Valbrokk og norske redaktører har hørt. Heldigvis.

Takk for ditt bidrag Valbrokk, utnytt din posisjons og kompetansemakt opparbeidet gjennom mange år.

Jeg vil ha mer kommentarer fra seniorer i ulike bransjer i mediene.

Da blir vi kanskje enda klokere og bevisst. SLik at man vet hva man gjør neste gang det står en hytte på fjellet til salgs og banken bestemmer om du vil reise dit neste årene eller ikke.

30.mai.2006 @ 11:05
Postet av: Erling Hagen

Igjen en strålende kommentar av Valebrokk. Var selv på en konferanse i regi av Allianse der Valebrokk forklarte en del avanserte markedsprinsipper slik at selv en to-åring ville både hatt interesser av å høre dem og forstå dem.

26.jun.2006 @ 08:53
URL: http://www.osloborslive.no
Postet av: ER

Hvis du har tjent godt på oppgangen i bolig markedet. Hvorfor ikke selge den ekstra boligen/hytta, når du ser renta begynner og gå opp og boligmarkedet avtar i stigning? Legg igjen litt penger til nestemann så du får solgt den med god fortjeneste og samtidig nestemann tror boligen vil stige. Sett pengene i banken med god rente inntil tidevannet snur og du kan finne billigere boliger igjen. Husk at etthvert marked opplever sykluser, historisk sett. Det gjelder å ikke være grådig, men utnytte svingningene. Se til utlandet, eks New Zealand, England, USA, for andre indikatorer.

29.jun.2006 @ 16:48
Postet av: ?

"Boligmarkedet avtar i stigning"/"toppen nærmer seg". Har hørt disse uttrykkene hver uke siden 1970. Aldri nådd toppen!

04.jul.2006 @ 05:50
Postet av: Jens

Boligprisene i Hong Kong falt med 75%.

Det skal skje her og Valebrokk. Det begynner i 2014 da oljeprisen stuper fra 150 dollar ned til 10 dollar. I 2020 er oljefondet tomt og Norge er konkurs. Kun 5% av befolkningen er i produktivt arbeid.

In the meantime - have fun!

08.jul.2006 @ 08:24
Postet av: Anne-Lise Bakke

Jeg håper Herr Valebrokk er seriøs i innlegget sitt. Jeg siter i utlandet og prøver å følge med så godt jeg kan med tendensene i Norge og Valebrokks meninger har jeg stor respekt for. Om jeg leser: Selg heller hyttene, så får jeg tendens til å tenke at det må jo være noe i det- det skulle jo være en litt satirisk og morsom artikkel, men dog. En kjerne av sannhet er det kanskje likevel. Det er kanskje det beste. Om det ikke var ironisk ment da.

10.jul.2006 @ 20:29
Postet av: anne li

10 prosent rente-----da vi bygget hus var renten 18prosent,,,men prisene har fortsatt til himmelhøyde,,,,de rike klager alltid, fattigfolk får bare holde munn,ingen ville forstå hva de kunne komme til å si

06.aug.2006 @ 22:17
Postet av: Geir Chr Olsen

Pass på det du skal i tv 2
Ellers snakker du bare tull om stort sett alt.
Er lei av dine meninger i media.

16.aug.2006 @ 23:57
Postet av: Bjørn H Helland

er det umulig å få til en forutsigbar penge politikk her i landet.
som vanlig lønnsmotaker er det frustrerende og følge med på alle økonomer som hele tiden skal ha fasiten på hva vi skal gjøre , og hvordan vi skal forholde oss til renter og priser mm.
det er fint at folk med tyngde får lov til å
si sin mening , og ikke bare broilerene på aker brygge.

12.sep.2006 @ 15:33

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/1302653

Kåre Valebrokk

Kåre Valebrokk er konsernsjef i TV 2 Gruppen og sjefredaktør i TV 2. Valebrokk var sjef for Dagens Næringsliv i perioden 1985-1999, og gjorde den rosa næringslivsavisen leselig også utenfor de smalere lag av blåskjorter. Han er nyhetsmann på sin hals, og har vært journalist i blant annet Morgenbladet og VG. Mannen som også er diplomøkonom fra BI og tidligere gravemaskinselger, ble i 2003 kåret til årets toppsjef i Norge av Ukeavisen Ledelse. Valebrokk er i dag styreleder for blant annet TV 2 Interaktiv, TV 2 Invest, TV 2 Nettavisen og Kanal 24. De færreste vil beskrive Valebrokk som et Farris-drikkende dydsmønster, men det er feil at alle sitatene hans handler om at journalister bør lukte øl etter lunsj. Noen av dem handler også om biler og sigaretter: ?En bil skal være slik at du kan kjenne merket på sigarettstumpene du kjører over?.

hits