Prisen for Soria Moria

Av Kåre Valebrokk - 17.nov.2006 @ 13:54
Mens opsjonene preger den politiske debatten, lever Oslo Børs sitt eget liv. Eller er det kanskje omvendt?

Kan det faktisk tenkes at det er politikerne som lever sitt eget liv mens resten av Norge oppfører seg som om politikerne – hva de sier og hva de eventuelt kommer til å gjøre – ikke betyr noe som helst?

Jeg ser klare tegn på at det siste alternativet ligger tettere opptil virkeligheten enn det første.


I hvilket annet land kunne det skje at sentrale politikere går tungt ut i pressen og forkynner at noen av de viktigste og tyngste bedriftene i Norge snart vil få nye rammebetingelser for hvordan bedriftene skal styres uten at børsen reagerer i det hele tatt. Jeg har store problemer med å finne det landet.

 

Gamle tabber om igjen
Jeg tenker ikke her på størrelsen på opsjonene. Mange nok i næringslivet er enig med Jens Stoltenberg og Dag Terje Andersen i at opsjonsprogrammene både i Statoil og Telenor er for gunstige, noe som lett kunne vært unngått ved å sørge for å gi opsjonsverdien et tak. Men det er en annen debatt.

Jeg tenker heller ikke på det hodeløse innspillet fra Kristin Halvorsen om at ingen bedriftsleder i statsdominerte bedrifter bør tjene mer enn Norges statsminister. Ingen tar et slikt utsagn alvorlig, selv om det kommer fra landets finansminister. Heller ikke tenker jeg på den klossete måten både statsministeren og næringsministeren har håndtert hele opsjonssaken på. Den er snart glemt i vrimmelen av andre tabber de rød-grønne har begått.

Baksaas og Andersen
John Fredrik Baksaas og næringsminister Dag Terje Andersen. (Foto: Scanpix)

Jeg er langt mer bekymret for hvilke nye kriterier Eivind Reiten, Helge Lund og Jon Fredrik Baksaas skal bli påtvunget for å tilfredsstille sin dominerende eier. Inntil jeg vet nøyaktig hva som står i eierskapsmeldingen, frykter jeg at regjeringen legger opp til å gjøre sine gamle tabber en gang til.

Hvilke tabber jeg sikter til? Jeg sikter selvfølgelig til den serie av tabber det var å opprett en tung, statseid industri i Norge uten å basere dem 100 prosent på forretningsmessige kriterier. Jernverket i Mo i Rana ble ikke startet fordi verden skrek etter Jernverkets produkter. Jernverket ble opprettet fordi Nord-Norge desperat trengte arbeidsplasser. Statens jernverk i Emden ble heller ikke startet fordi markedet trengte produktene. Det ble startet for å løse problemene for en annen statsbedrift i trøbbel; Sydvaranger. Slik kan en gå gjennom hele historien om statsindustrien i Norge. Nesten alle som en ble til for å løse et norsk problem og ikke fordi noen hadde sett gode markedsmuligheter.

Er det en tilsvarende politikk vi står overfor?

Frykter det verste
Skal vi oppleve at Telenor får retningslinjer som gir bedriften i oppdrag å bidra til bevaringen av arbeidsplasser i distrikts-Norge (1881) mens Eivind Reiten får beskjed om at det er hans ansvar å gjøre hva han kan for å opprettholde Norsk Hydros bildelproduksjonen (Raufoss) enten det er forretningsmessig fornuftig for Norsk Hydro eller ikke? Jeg håper selvsagt ikke at det er dette regjeringen legger opp til, men jeg frykter det verste. Det er nye tider nå.

 

Jeg frykter for noe mer også. Jeg frykter at det blir vanskelig, om ikke umulig, å skaffe gode styrer i statens bedrifter. På samme måte frykter jeg at det blir minst like vanskelig for styrene å skaffe statsbedriftene en profesjonell ledelse samtidig som jeg frykter at de private aksjonærene i statsbedriftene, blant annet store utenlandske fonds som har beskjeden sans for norske særheter, skal gjør det verken Jens Stoltenberg eller Dag Terje Andersen kan forhindre: Selge sine aksjer ved første anledning. For sikkerhets skyld frykter jeg også at tiltroen til Norges politiske system, til Oslo Børs og til norsk næringsliv generelt skal få seg en alvorlig knekk.

 

Det ville i så fall være en høy pris for oss alle å betale for Soria Moria.


Kommentarer:
Postet av: Ulf Larsen

Den norske stat som eier kunne kanskje hente noen ideer fra Warren Buffett:

http://no.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett

-men det kunne nok også norske private eiere...

17.nov.2006 @ 17:07
Postet av: Analytiker

Valebrokk skriver at Halvorsen har uttalt at ingen skal ha bedre lønn enn statsministeren. Det er ikke sant, og det vet Valebrokk godt.
Halvorsen har sagt at det skal gode grunner til at noen skal ha bedre lønn enn statsministeren, og det er noe helt annet.

Dette er bare starten på et skremselsbilde som Valebrokk trekker opp, og som det ikke er grunnlag for.

Selvfølgelig blir det ikke vanskelig å finne dyktige mennesker til statens styrer. Men det kan kanskje bli slutt på at Høyre skal få sine egne avdankede politikere inn i Statoils styrende organer, der både konsernsjef, nestformann i styret, formann i bedriftsforsamlinngen og selskapets hodejeger har hatt politiske verv i Høyre.

Det kan kanskje også bli slutt på at Gutteklubben Grei personifisert ved Enger utdeler milde gaver til sine egne.

Tilslutt bør Valebrokk begynne å lese litt industrishistorie. Det var i første rekke Ap som la til rette for en oppbygging av Statoil mot Høyres vilje, og som omdannet Telenor til en vellykket bedrift i et konkurranseutsatt marked.

18.nov.2006 @ 10:01
Postet av: Ossien

Valebrokk er en fornuftig kar. Jeg har lyst til å fokusere litt på opsjonene til Baksaas. Fra han fikk opsjonene har veriutviklingen i Telenor utviklet seg 4 ganger bedre enn snittet av sammenlignbare selskaper. Statens verdier i Telenor har i denne perioden steget med 80 MRD, eller 17000 pr. innbygger i Norge. Opsjonenskostnadene er til sammeligning under 10 kr pr. innbygger. Jeg synes dette er strålende.

Og dersom Baksaas på de neste 4 årene klarer nye 17000 kr. i verdistigning på min andel av statens andel i Telenor, ja da er jeg mer enn villig til å ofre nye 10 kr. til Baksaas. 20 kr også for den del.

18.nov.2006 @ 12:34
Postet av: Finnskoging

En klok analyse og kommentar fra Valebrokk. Regjeringen er i ferd med å gjøre nok en tabbe. Jeg er forundret over den manglende inegritet og kompetanse som nå regjeringen viser. Når en starter en mobbekampanje av noen av landets beste ledere, har en total fraværende industri og forskningspolitikk, og en finansminister som leder av hylekoret og selvutnevnt medianisse, må en lure på hva som står på agendaen videre. Fokuser isteden på verdiene Telenor, Yara og Statoil har skapt de siste årene for oss alle, og legg forholdene til rette for å skape flere slike bedrifter. det gir faktisk også gode arbeidsplasser. Vi har ikke fortjent en slik "Se og Hør" regjering.

20.nov.2006 @ 13:18
Postet av: øystein

poenget er at staten har med sin eierandel mulighet i generalforsamling til å styre lønninger og oppsjoner.Det viser bare K.H inkompetens.Dessuten tenker sosialistene ikke på hva som er primæroppgaven til et firma nemlig å tjene penger til sine eiere.

21.nov.2006 @ 00:10
Postet av: analytiker er en dust

til analytiker.

maken til pisspreik som det du kommer med må man til regjeringskvartalet for å finne. hva er problemt ditt og hvorfor kan ikke du og dine likesinnede begynne å argumentere i stedet for alltid å fremheve gutteklubben grei (forøvrig et hlet idiotisk og irriterende navn, på lik linje med de rødgrønne). hvorfor er du så overbevist om at en gjeng med uutdannede bønder fra SV, SP, og AP skal være bedre skikket til å sitte i et styre??? er det på grunn av deres manglende erfaring, manglende kompetanse eller totalt fravikende virkelighetsoppfatning??

21.nov.2006 @ 11:00
Postet av: Tore

Kåre skriver:
samtidig som jeg frykter at de private aksjonærene i statsbedriftene, blant annet store utenlandske fonds som har beskjeden sans for norske særheter, skal gjør det verken Jens Stoltenberg eller Dag Terje Andersen kan forhindre: Selge sine aksjer ved første anledning.
Spiller det noen rolle hvem som eier aksjene, for at noen skall kunne selge en aksje så trodde jeg at noen måtte være villig til å kjøpe den. I såfall så kan ikke jeg se noen forskjell i om det er Salomo eller om det er Jørgen som eier aksjene. Hvis i såfall så hadde det vært fint om noen kunne forklare meg den.

21.nov.2006 @ 12:39
Postet av: Mats

Til Tore. Det spiller som du sier midre rolle hvem som eier aksjene.
Det som imidlertid er viktig her er at dersom mange store utelandske investorer bestemmer seg for å selge. Man trenger ikke være økonom for å spå et kursfall hvis så skulle skje. (Tilbud / Etterspørsel)

Så sier du kanskje at det spiller ingen rolle hva kursen på f.eks Telenoraksjen er så lenge staten ikke har planer om å selge.. men da tar du i så fall feil igjen.

21.nov.2006 @ 17:40
Postet av: Sariel

Denne "analytiker er en dust" bør vel prøve å se på hva han selv uttaler. "Analytiker" kommer faktisk med ett debatt innlegg, i motsetning til hva "analytiker er en dust" gjør, som bare går på ett rent personangrep. Valebrok tar faktisk feil i påstandene sine, og er upresis - akkurat slik "analytiker" sier. Det er ikke ett politisk utsagn det. Når det gjelder "gutteklubben Grei", så er den veldig tydelig når man jobber i f.eks. Oslo kommune. Det er jo litt rart når man, som i Oslo, har politikere som argumenterer for en konkuranse-utsetning som de selv vil tjene store penger på. Det Valabrokk heller ikke evner å se er det at Staten skal fokusere på samfunnsøkonomiske mål og ikke på bedriftsøkonomiske mål. Det er også dette som er det store problemet med disse toppsjefene det nå er en debatt om - de har rett og slett ikke forstått mandatet sitt...

22.nov.2006 @ 20:25
Postet av: loafers

Til Sariel: Hvis det er slik at denne Staten skal fokusere på samfunns- og ikke bedriftsøkonomiske mål, hvorfor er man da i det hele tatt bedriftseier (les; toneangivende aksjonær i store Norske selskaper) sammen med andre private, institusjonelle og profesjonelle eiere? OG som i ALLE andre land har ett formål, og det er å sikre lønnsom drift? (Selfølgelig med respekt for miljø, lokalsamfunn etc.)

Bland nå ikke inn Oslo Kommune, konsernsjefenes forståelse av sine mandater mandater og andre HELT USAKELIGE elementer inn i denne saken.

Jeg synes det tragisk å konkludere med at Norge, med de fantastiske forutsetninger som ligger til grunn for oss, spesielt økonomisk, dessverre så og si uten unntak er styrt av navlebeskuende middelmåteligheter, ofte totalt uten formell kompetanse og erfaring fra arbeidslivet og som gjør beslutninger uten risiko for seg selv, i det minste økonomisk. Meninger har disse mennenskene til enhver tid OM ALT - jeg sier som en engelsk venn en gang sa til meg : "Opinions are like arseholes - everyone's got one!"

23.nov.2006 @ 14:38
Postet av: Analytiker

Jeg har i høyeste grad argumentert for mitt syn.
Følgende er faktum som ennå ingen har tilbakevist:

De gode resultatene i Telenor kommer primært fra Ukraina og Russland. Hele grunnlaget for denne satsingen og infrastruktur investeringene ble foretatt under Hermansen, ikke Baksaas. Baksaas høster fruktene av Hermansens grunnarbeid og en eksplosjon i mobilmarkedene i disse markedene. De andre store Teleoperatørene i Europa gikk i stedet skoene av seg med satsinger av enorme beløp på 3G lisenser. Det er derfor kunnskapsløst å gi æren for den formidable kursutviklingen til Baksaas.

Når staten representert ved Bondevik regjeringen
setter inn avdankede politikere uten særlig styreerfaring i næringslivet som Kaci Kullman Five og Cathrine Slungård i Statoils styrende organer så er nok ikke disse uerstattelige.

Når Valebrokk trekker frem Jernverket uten å nevne hvilken stor jobb Ap har gjort for å bygge opp Statoil, Petero, oljedelen av Hydro og Telenor til det disse bedriftene er i dag så er dette en vinkling på industrihistorien han vet er usakelig.

Det er dessuten ingen tegn til at utenlandske investorer bryr seg om opsjonsbråket. Aksjekursen har tatt seg opp, aksjekursen ble heller ikke påvirket ved regjeringsskiftet eller ved noen av de to budsjettene til regjeringen.

DEt er derfor Valebrok som svartmaler og som ikke kan verifisere sine påstander.

24.nov.2006 @ 13:48
Postet av: ?

På hvilken måte har Arbeiderpartiet bygd Telenor?

27.nov.2006 @ 22:17
Postet av: - O.

Analysen var vel grei, den. Men jeg tror nok også Valebrokk pustet lettet ut og var rimelig fornøyd da man registrerte at den nye eierskapsmeldingen strengt tatt ikke så så veldig mye.

20.des.2006 @ 14:01
URL: http://odd.blogg.no
Postet av: Ele B. Romm

Kompetansenivået blant våre politikere trekkes stadig frem i forbindelse med styring av foretak hvor staten besitter store aksjeposter.
At dette er på et lavnivå, skjønner jo alle, enten det gjelder styring av bedrifter eller andre beslutninger somk taes fra stortingets talerstol. Jeg nekter å tro at Sandberg var alene om å nyte alkohol før han entret stortingets talerstol. Mange beslutninger tatt av våre folkevalgte, kan tyde på et stort og vedvarende forbruk av edle dråper.

28.des.2006 @ 08:03
Postet av: Thorleif Schjerve

Jaggu glad vi lever i et demokrati hvor det er plass til meninger og politikere som har en annen bakgrunn enn BI eller andre handelskolers pensum. Hensikten med enhver økonomisk aktivitet er å sikre menneskene som bebor denne planenten et godt liv og da blir det for snevert å fokusere ensidig på eiernes interesser. Felleskapet (les demokratiet) har og skal ha styring.

02.jan.2007 @ 12:20
Postet av: Brrrrr

Problemet er primært at staten rører i sammen sine roller, og de er mange, en av de er eier av børsnoterte selskaper. En annen og minst like viktig rolle er de politiske, med fordelings- og distriktspolitikken i høysetet. (og så har du de som tror de er stat, som LO, som rører i samme vannet)

Og når politikerne føler de har for få politiske virkemidler, begynner de å røre inn i privat sektor i store selskaper på børs som har lykkes. F.eks Telenor som ønskes brukt som distriktspolitisk virkemiddel ved å fortsette å eie opplysningen 1881.

Jo mer de rører, og dummer seg ut, for det bevises igjen og igjen når de går inn i roller de burde holde seg utenfor (les f.eks Bakke i NRK saken som leker administrasjon, selv om han er styreformann). Jo mindre makt står de igjen med for å gjøre de viktige politiske langsiktige grepene innen miljø, fordeling osv.

Så offrer kortsiktig oppmerksomhet på billige poenger, innen områder de ikke behersker, "se og hør" stil, ingen bryr seg, slik Kåre V beskriver over. Og mister ogsp implisitt makt og myndighet der det er viktig at de er på banen, nemlig politisk.

05.jan.2007 @ 15:44
Postet av: ?

Mårn!

23.feb.2007 @ 17:51
Postet av: Roy

Herrejesus for noe skittpreik! Vær så snill å kutt ut svadaen og skriv om ting som er viktige, og som folk gidder å lese om.
Som feks om de som har visjoner. Visjoner om hvordan dette landet skal se ut om 50-100 år?Skapes verdier av penger, eller av arbeid? Hvilke investeringer gir en varig avkastning til evig tid, gitt at en forvalter dem rett?

24.feb.2007 @ 00:57
Postet av: Bjarne

Test

12.mar.2007 @ 14:17

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/2753700

Kåre Valebrokk

Kåre Valebrokk er konsernsjef i TV 2 Gruppen og sjefredaktør i TV 2. Valebrokk var sjef for Dagens Næringsliv i perioden 1985-1999, og gjorde den rosa næringslivsavisen leselig også utenfor de smalere lag av blåskjorter. Han er nyhetsmann på sin hals, og har vært journalist i blant annet Morgenbladet og VG. Mannen som også er diplomøkonom fra BI og tidligere gravemaskinselger, ble i 2003 kåret til årets toppsjef i Norge av Ukeavisen Ledelse. Valebrokk er i dag styreleder for blant annet TV 2 Interaktiv, TV 2 Invest, TV 2 Nettavisen og Kanal 24. De færreste vil beskrive Valebrokk som et Farris-drikkende dydsmønster, men det er feil at alle sitatene hans handler om at journalister bør lukte øl etter lunsj. Noen av dem handler også om biler og sigaretter: ?En bil skal være slik at du kan kjenne merket på sigarettstumpene du kjører over?.

hits